שלבי הגישור

שלבי הגישור

  • הכנה לגישור: מבחינת הצדדים משמעה הבנה לקראת איזה סוג של הליך ליישוב סכסוכים הם הולכים. הצדדים צריכים לדעת כיצד מתנהל ההליך וכיצד הם יוכלו להגשים את רצונותיהם במסגרתו. מבחינת המגשרים משמעות ההכנה הינה התכוננות וקריאת חומר רלבנטי לסכסוך. חשיבה ותכנון של מהלך הגישור בהתאם למאפיינים הייחודיים של כל מקרה ומקרה.
  • פתיחת הגישור: בשלב זה – תחילת ישיבת הגישור - מסבירים המגשרים לצדדים מהו גישור, כיצד יוכלו לעזור לצדדים במסגרתו, ומהם הכללים עליהם כולם יתחייבו במסגרת הגישור תוך הסכם בין המגושרים למגשרים על דרך העבודה המשותפת במהלך הגישור.
  • הצגת הסכסוך על ידי הצדדים: מיד לאחר הפתיחה מציג כל צד את ראייתו הכוללת את הסכסוך. מהלך זה מאפשר לצדדים לפרוש את היריעה ולשתף בעובדות ובדברים החשובים ומפריעים להם. מכך לומדים הצדדים והמגשר רבות ומונח היסוד להבנות שיגיעו, ברוב המקרים, מאוחר יותר.
  • זיהוי וחשיפת האינטרסים של הצדדים: הבנת האינטרסים של הצדדים למחלוקת הינה ליבו של הליך הגישור, המגשרים בוחנים עם הצדדים לעומק את מכלול הרצונות והצרכים של המעורבים בסכסוך.
  • יצירת אופציות לפתרון: לאחר שהובנו האינטרסים ונאמרו הדברים על המגשרים לעבור ממבט על העבר למבט אל העתיד, ולחפש עם הצדדים את הפתרונות האפשריים אשר יתאימו לרצונותיהם וצרכיהם, כפי שהובעו במהלך הגישור.
  • סיכום וניסוח הסכם פתרון: המגשרים בשיתוף עם הצדדים מנסחים את ההסכם שמסיים את המחלוקות. ברבים מהמקרים מוגש ההסכם לבית המשפט/ הדין למתן תוקף של פסק דין. לעיתים הצדדים מעדיפים לשמור את פרטי ההסכם בסודיות ואז מוגשת לביהמ"ש הודעה לקונית על סיום הסכסוך תוך השבת אגרת בית המשפט.