ריב

יישום במערכת החינוך

הפנמת התהליך של בירור מחלוקות ופתרונן בדרך של הסכמה, באמצעות יישומן של דרכי הגישור, עשויה לשפר את איכות היחסים והקשרים הבין אישיים ולחולל שינויים מרחיקי לכת בכל מערכות החיים.

  • הכשרת ילדים ומורים כמגשרים בקונפליקטים בחיי בית הספר.
  • השתלמויות למורים להכרת עקרונות הגישור ויישומם בבתי הספר.
  • השתלמויות לגננות, לשילוב אלמנטים גישוריים בחיי הגן.
  • השתלמויות בגישור לתלמידי תיכון.
  • ייעוץ למנהלי בית הספר ולצוותי המורים, לדרכי יישום עקרונות הגישור במערכות היחסים שבין מורים- תלמידים, מורים- מורים, מורים- הורים ועוד.
  • הרחבת מעגל המודעות לדרך הגישור באמצעות מפגשים עם הורים ואנשי קהילה נוספים.
  • השתלמויות למרכזי הוראה, סמינרים, מתנ"סים והחינוך הבלתי פורמאלי.
  • עבודה מערכתית עם כל מרכיבי החינוך ביישוב או בקהילה.
  • הכשרת מנחים בגישור חינוכי, במטרה להוביל את הליך הגישור בבית הספר או בקהילה בה הם פועלים.
  • יישומה של תכנית הגישור במערכות החינוך, הפורמאלית והבלתי פורמאלית, תתרום לשנוי האווירה החברתית במדינה וליצירתה של חברה, המכירה בערך החיובי הגלום בקונפליקט.