גישור בחינוך

מטרות

  • ביסוס ההכרה בשונות כערך המהווה מאפיין קבוע ויסודי של כל חברה.
  • הטמעת ערך כבוד האדם
  • טיפוח אקלים שיתופי המחזק את האחריות, המעורבות ותחושת היכולת העצמית של הפרט.
  • הקניית היכולת לזהות את הפוטנציאל החיובי הטמון בקונפליקטים בחיינו.
  • הדגשת ההבחנה בין קונפליקט לבין סכסוך וההכרה כי מציאות של סכסוך או הימנעות ממנו, נתונים לבחירתנו.
  • הקניית הכלים לניהול הקונפליקט ולהרחבת מעגל הפתרונות הזמינים להתמודדות עמו.
  • פיתוח ושכלול של תקשורת בין אישית.
  • יצירת תשתית להקמת מערך הגישור.