ריב

הטמעת הגישור בחינוך

  • הצעת קשת רחבה של דפוסי התערבות במערכות החינוך והתאמת התכנית לצרכים הייחודיים של הגורם המזמין.
  • הפעלת התכנית על ידי מגשרים בעלי ניסיון חינוכי, בצד אנשים מתוך המערכת, שיוכשרו על ידי גישור ישראל.
  • הפעלת התכניות בדרך של למידה חוויתית ומשתתפת, שתהיה רלוונטית לעולמם של קהלי היעד השונים.
  • מחויבות ללווי מתמשך של צוותי ההנחיה השונים במערכת ולהמשך הכשרתם במהלך הפעלת התכנית.
  • הרחבת פעולת הגישור למעגלים המשיקים לבתי הספר- בהשתלמויות להורים, מורים ואנשי קהילה.
  • גישור ישראל, קידם יוזמות רבות בתחום הגישור החינוכי והקהילתי, תוך שיתוף פעולה עם מוסדות חינוך ורשויות מקומיות.
  • לגישור ישראל ניסיון בפתרונות יצירתיים המותאמים לצרכים הייחודיים של מוסדות החינוך, תוך מחויבות ללווי ושיתוף פעולה מתמשכים.