תכני קורס הגישור

תכני קורס הגישור

  • ניהול משא ומתן: פתיחת קורס, הגדרת משא ומתן, סוגי משא ומתן, מטרות המו"מ, תנאים להצלחת וכשלון במו"מ.
  • מבוא לישוב סכסוכים ולגישור: הקונפליקט, תכנון משא ומתן - מודל שבעת העקרונות, אפשרויות חלופיות לפתרון סכסוכים.
  • כניסה לגישור: הגדרה ועקרונות הגישור, יתרונות הגישור, הגישור על פי החקיקה בישראל, שלבי הליך הגישור, הכנה לגישור, פתיחת הגישור.
  • הכרת הסכסוך: הצגת הסכסוך על ידי הצדדים, פערי תרבות וכוח בין הצדדים, סוגי פגישות.
  • מיומנות יצירת קשר בגישור: מיומנויות יצירת קשר בגישור, הדקות הראשונות בגישור, אמפטיה, הקשבה אקטיבית.
  • חשיפת הסכסוך: קשיי תקשורת בסכסוך, תקשורת לא מילולית, חשיפת הנושאים והאינטרסים בסכסוך.
  • המגשר כשותף בהליך: היקף התערבות המגשר בתוכן ובתהליך, המגשר ועורכי הדין, הגישור בשניים.
  • חיפוש אחר פתרונות: יצירת פתרונות לסכסוך, עקרונות החיפוש היצירתי, המגשר כמציע פתרונות.
  • סודיות בגישור: סודיות וחיסיון, אתיקה של מגשרים.
  • סיום הגישור: סיום הגישור, הסכם סופי, הסכם זמני והסדר ביניים, סיום תפקידי המגשר.