גישור ישראל

סניפי גישור ישראל

ירושלים

רח' הצפירה 12
מיקוד: 93102
טלפון: 02-5661199
פקס: 02-5663355

תל-אביב

רח' פרוג 32
מיקוד: 63417
טלפון: 03-5661133
פקס: 03-5661188

חיפה

רח' הגנים 21
מיקוד: 31090
טלפון: 04-9531336
פקס: 04-9531348

orly@gishur-israel.com